sno-pa-tak3

Servicemesteren utfører problemløsing i høyden.

bratt tak 2 sikring rundt pipeMed riktig utstyr og kunnskap, er ikke arbeid på tak noe problem for Servicemestern!

Vi utfører fjerning av snø og is, reperasjoner av takstein/takdekke, eller tilsyn og kontroll. Med riktig vedlikehold på tak, forhindres større skader i å oppstå og kostnaden vil også bli betydelig lavere.